Приземен етаж - три апартамента и кафе
ап.01 - 60 м2
ап.02 - 75 м2
ап.03 - 79 м2
кафе - 144 м2


Първи етаж - пет апартамента
ап.1 - 91 м2
ап.2 - 84 м2
ап.3 - 89 м2
ап.4 - 80 м2
ап.5 - 65 м2


Втори етаж - пет апартамента
ап.6 - 92 м2
ап.7 - 89 м2
ап.8 - 90 м2
ап.9 - 81 м2
ап.10 - 68 м2


Трети етаж - пет апартамента
ап.11 - 92 м2
ап.12 - 89 м2
ап.14 - 90 м2
ап.15 - 81 м2
ап.16 - 68 м2


Четвърти етаж - три апартамента
ап.17 - 122 м2
ап.18 - 100 м2
ап.19 - 78 м2


Пети етаж - два склада
ск.1 - 41 м2
ск.2 - 44 м2