Приземен етаж - три апартамента и кафе
ап.01 - 60 м2 x 900€
ап.02 - 75 м2 x 900€
ап.03 - 79 м2 x 900€
кафе - 144 м2 x 1500€


Първи етаж - пет апартамента
ап.1 - 91 м2 x 1000€
ап.2 - 84 м2 x 1100€
ап.3 - 89 м2 x 1100€
ап.4 - 80 м2 x 1000€
ап.5 - 65 м2 x 1000€


Втори етаж - пет апартамента
ап.6 - 92 м2 x 1100€
ап.7 - 89 м2 x 1200€
ап.8 - 90 м2 x 1200€
ап.9 - 81 м2 x 1100€
ап.10 - 68 м2 x 1100€


Трети етаж - пет апартамента
ап.11 - 92 м2 x 1100€
ап.12 - 89 м2 x 1250€
ап.14 - 90 м2 x 1250€
ап.15 - 81 м2 x 1100€
ап.16 - 68 м2 x 1100€


Четвърти етаж - три апартамента
ап.17 - 122 м2 x 1300€
ап.18 - 100 м2 x 1300€
ап.19 - 78 м2 x 1300€


Пети етаж - два склада
ск.1 - 41 м2
ск.2 - 44 м2